0%

Laster

group-333990

Spare ferskvann og minimere utslipp!

FNs bærekrafts mål nummer 6 handler blant annet om å håndtere vannressursene i verden på en bærekraftig måte. Noen av målene som er satt innen 2030 er: • Begrense utslipp av farlige kjemikalier. • Betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer. • Øke andelen av gjenvunnet vann og trygg ombruk. • Behandle avløpsvann. • Samle inn og bruke regnvann Dette er noe Sørby utleie har tatt på alvor og har gjort store investeringer i våre vaskehaller og måten vi rengjør maskinene våre på. Westmatic Ab har vært en meget seriøs og lyttende leverandør for å kunne levere alle de ønskene vi hadde for våre vaskehaller. De har bygget Norges eneste helautomatiske vaskehall som kan vaske store anleggsmaskiner, satt fokus på gjenvinning og rensing av alt vann. Oppsamling og bruk av regnvann fra alle takflater som ferskvannstilførsel. I tillegg har vi lagt stor vekt på hverdagen til de som arbeider med klargjøring ved å automatisere vaskeprosessen. Vi har egne våt-, tørr- og støysoner i rengjøringshallene for å opprettholde et godt arbeidsmiljø med HMS i særklasse.

hitachi-westmatic-2

Vaskeanlegget består av

Tre vaskehaller. Hoved hallen med underspyling, helautomatisk vask og håndspyling og to haller med manuell spyling. Det er valgt to separate håndvaskhaller for å enkelt vaske av mindre maskiner.

Anlegget er tilrettelagt for minimalt vannforbruk, i automathallen brukes resirkulert vann til underspyling, sidespyling og høytrykksbåge.

Fra alle takene samles alt regnvann inn i et regnvannsgjenvinningssystem, som deretter brukes til sluttspyling av maskiner i automathallen og høytrykk i alle tre hallene.

Det utgående vannet som er for dårlig for resirkulering fra hallene renses før det går ut i kommunal avløp.


Vannbehandling

Vannet passerer gjennom hydrosykloner som fungerer som en mekanisk renseenhet før det behandles av Ozon som fjerner bakterier og vond lukt.

Etter denne prosessen kan mer enn 85 % av vannet resirkuleres. Systemet er helautomatisk og kan produseres med forskjellige kapasiteter, fra 165 til 1200 liter/minutt.

Vannet som ikke resirkuleres transporteres videre til Renaren. Den er basert på en unik og patentert teknologi utviklet av Westmatic. Renseren kan separere og løse opp forurensninger som oljeprodukter og tungmetaller i vann. Forurensningen kan være etter vask eller fra andre prosesser. Renseren renser vannet opptil 99 % og oppfyller dermed alle nasjonale og internasjonale miljøkrav med god margin.

Renseprosessen foregår helt uten kjemikalier og er nærmest automatisk gjennom et automatisk styresystem. Det forurensende vannet går først gjennom en oljeutskiller og deretter videre til et elektrisk filter. Forurensningen samles i en beholder og vannet kan deretter gjenbrukes eller slippes ut i det kommunale avløpssystemet.


Hvor mye ferskvann spares

Alle høytrykksfunksjoner i den automatiske vaskemaskinen og all grovspyling går på resirkulert vann. All håndvask og skylling bruker regnvann. Det vil si at dersom det er vann i regnvannstanken, er ferskvannsforbruket stort sett ikke-eksisterende. Sett over et helt år er det anslått at ferskvannsforbruket er nærmere 0 enn 5 % av den totale vannføringen. Hvis alt skulle gå på ferskvann, anslås det at det ville blitt forbrukt mer enn 15 000 kubikkmeter/år.

Mindre forbruk av kjemikalier

Vaskesystemet er designet for minimalt forbruk av kjemikalier. Maskinen legger på et tynt, jevnt lag med vaskemiddel, noe som gjør at det brukes betydelig færre kjemikalier enn ved for eksempel håndvask. I tillegg til dette gjenbrukes mye av kjemikaliene i det resirkulerte vannet ved grovspyling Hele anlegget er designet for å forbruke så lite ferskvann, elektrisitet og kjemikalier som mulig.

Se video av hvordan vaske anlegget er bygget opp her https://vimeo.com/625525241

Clean and Green by westmatic og Sørby Utleie!

Sørby Utleie søker å fremme FNs bærekraftsmål:

Klimaaksjon

frame
Les mer
  • Har du spørsmål? Vi er klare til å hjelpe.

    Finn svarene du trenger med en gang.

    Still et spørsmål her
  • Dokumentert og sertifisert opplæring

    Vi tilbyr kurs slik at du hele tiden skal være kompatibel for å bruke våre maskiner. Se hvilke kurs vi har satt opp i nær fremtid.

    Søk på kurs