0%

Laster

group-333983

Hva betyr bærekraftig?

Økonomiske, sosiale og økologiske prosesser henger sammen. Handlingene til både offentlige og private interessenter kan ikke betraktes som isolerte, endimensjonale aspekter; i stedet må man vurdere sammenhengen mellom de tre dimensjonene miljø, økonomi og samfunn. Bærekraftig utvikling betyr mer enn bare miljøvern. For å tilfredsstille våre materielle og immaterielle behov trenger vi økonomisk velvære og et samfunn basert på solidaritet. Effektene av dagens handlinger på fremtiden må tas i betraktning slik at også fremtidige generasjoner kan tilfredsstille sine behov. Bærekraftig utvikling krever en langsiktig strukturell endring i vårt økonomiske og sosiale system, med mål om å redusere miljø- og ressursforbruket til et bærekraftig nivå og samtidig opprettholde økonomisk ytelse og sosial samhørighet.

dji_0247-1-3

Så hvordan er Sørby utleie bærekraftig?

Delingsøkonomi, miljøvennlig og mangfold er stikkordene.


Delingsøkonomi

Deling av ressurser har vært kjent i business-to-business (B2B) og buisness-to-consumer (B2C) i lang tid, og det blir stadig mer aktuelt i en verden som har behov for å kutte forbruk som følge av co2 utslipp og færre ressurser. Alle kan derfor ikke eie hver sin gravemaskin eller pigghammer.

Deling av utstyr blir derfor en bærekraftig modell som gjør at resurser blir utnyttet med en mye høyere utnyttelsesgrad. Utleie er i tillegg en sirkulær modell.


Miljøvennlig

Utleie bransjen er i en stor utvikling hvor det stadig kommer nye utslippsfrie produkter. Sørby utleie har en målsetning om å ha en 100% utslippsfri utleiepark i 2040 og vi er godt i gang med utskifting til fossilfrie maskiner.

Sørby Utleie var utstyrsleverandør til verdens første utslippsfrie byggeplass Olav 5 gate i 2019 og var i så måte en pioner sammen med bymiljøetaten i Oslo kommune. Prosjektet viste at det var fult mulig å gjennomføre et stort anleggsprosjekt midt i en storby helt utslippsfritt og prosjektet ga verdifull læring for fremtidige utslippsfrie byggeplasser.

Du kan lese mer om dette her:

Miljø er dog mer enn bare maskinene.

Mye handler selvfølgelig om endring og optimalisering av produksjon og drift.
I dagens samfunn med store globale miljøutfordringer kreves det drastiske tiltak for å redusere klimafarlige utslipp.

Det er derfor svært viktig for oss som en seriøs aktør å kunne tilby grønne løsninger for å møte kundenes krav. Å levere gode miljømessige produkter og tjenester er derfor ikke bare etisk korrekt, men kan også gi oss et konkurransefortrinn.

Vi tør å påstå at vi har bygget kanskje et av verdens mest moderne og miljøbevisste HQ og utleiesenter på Holtskogen i Tomter.

Selve bygget er satt opp i massiv tre, tre har i utgangspunktet ingen negativ innvirkning på miljøet. Det er et naturlig og fornybart råstoff og binder mer CO2 enn hva som brukes i produksjonen. Det gikk med 2460m3 med trevirke i elementer og bæresystemer som sparer miljøet for nær 4000 tonn CO2 ca 28% mindre en et tilsvarende bygg i stål og betong.

Vi har gjort store investeringer i våre vaskehaller som alle er tilknyttet ned nedgravd renseanlegg og tilførsel av regnvann fra alle takflater. Alt vann som benyttes til vasking av utstyr blir brukt om og om igjen i en tilnærmet evig syklus slik at kjemikalier og såpe blir brukt om igjen. Det eneste ferske vannet som blir tilført anlegget kommer fra regnvann. Når vaskevannet til slutt blir for dårlig blir det renset 100%  i en spesiell prosess før det blir sluppet ut på det offentlige anlegget.

Mangfold

Det er noe som heter jobber du ikke bevisst med inkludering er du ubevisst ekskluderende!

Sørby Utleie har et overordnet mål om å være inkluderende og vi jobber aktivt for å ha et mangfold blant våre ansatte. Vi skiller ikke på kjønn, funksjonsnedsettelse, bakgrunn eller legning når vi søker etter nye medarbeidere.

Sørby Utleie har hatt nytte av et mangfold i personalstyrken for å oppnå god tjenestekvalitet.

Alle skal med!

Sørby Utleie søker å fremme FNs bærekraftsmål:

Klimaaksjon

frame
Les mer
  • Har du spørsmål? Vi er klare til å hjelpe.

    Finn svarene du trenger med en gang.

    Still et spørsmål her
  • Dokumentert og sertifisert opplæring

    Vi tilbyr kurs slik at du hele tiden skal være kompatibel for å bruke våre maskiner. Se hvilke kurs vi har satt opp i nær fremtid.

    Søk på kurs