0%

Laster

group-333983-2

Ren energi!

Hvis man begynner med seg sjøl først… Sørby Utleie har et stort fokus på å bli mer miljøvennlige og å levere ren energi. Så når spørsmålet om hva vi skulle ha på det 5000m2 store taket på vårt nye hovedkvarter no-brainer. Solceller så klart! Solceller drives av den fornybare energikilden solkraft og er isolert sett, hvis man ser bort fra selve produksjonen av solcellene, en 100% fornybar og ren energi. Solcelleanlegget på Holtskogen produserer i snitt årlig 324000KWH eller 10,4 co2 ekvivalenter i sparte utslipp, noe som tilsvarer å kjøre ca 200000km med en gjennomsnittlig bensinbil.

2

Ser man dette i sammenheng med at vi faktisk sitter på en enormt stor batteribank (ca samlet 2500KWH) i alle de batteridrevne maskinene våre så ligger det et stort potensial både i å hente ut ren og fornybar energi samt å lagre dette i våre batterier.

Vi har som mål å få på plass solcelleanlegg på alle våre depot innen 2024 noe som skal gi oss 500000KWH årlig i ren energi.


Ren energi på byggeplassen

Sørby utleie tilbyr midlertidige energiløsninger og fornybar energi til bygg og anleggsplasser. Vi hjelper deg gjennom våre samarbeidspartnere å finne de beste løsningene for ditt prosjekt. Det grønne skiftet med elektrifisering er med på drive frem et stort behov for energi i form av strøm, det er ikke alltid tilgjengelig så mye som det faktisk er behov for når de store anleggsmaskinene skal lades.

Det er mye nytt og spennende som skjer på dette området i forhold til batteriløsninger for prosjekter hvor nettoppgraderinger kunne ha blitt en dyr affære og man ser at midlertidige batteriløsninger kan være med på å holde kostnader nede med peak shaving og optimalisering av ladetid mot strømpris. 


Fra våren 2023 kan vi levere modulbaserte solcelleanlegg bygget på rammer som er tilpasset våre brakkerigger. Sammen med en batteriløsning er det faktisk mulig å drifte en brakkerigg på 10 moduler bare ved tilførsel av en 16 amper strømkurs.

Sørby Utleie søker å fremme FNs bærekraftsmål:

Klimaaksjon

frame
Les mer
  • Har du spørsmål? Vi er klare til å hjelpe.

    Finn svarene du trenger med en gang.

    Still et spørsmål her
  • Dokumentert og sertifisert opplæring

    Vi tilbyr kurs slik at du hele tiden skal være kompatibel for å bruke våre maskiner. Se hvilke kurs vi har satt opp i nær fremtid.

    Søk på kurs