0%

Laster

Kurs vi tilbyr

 • Kort oversikt: Opplæring i sikker bruk av ATV og UTV

  I vårt kurs er det stor vekt på sikkerhet.

   

  Dette innebærer riktig bruk av ATV.

   

  HMS forskrifter legges til grunn, slik at opplæringen tilfredsstiller myndighetene og arbeidstilsynets krav til sikker opplæring.

   

  Vi starter med en gjennomgang av firehjulingene, service og vedlikehold.

   

  Videre vil vi gå gjennom lover og regelverk ved bruk av ATV og UTV. Her vil lov om motorferdsel i utmark bli grundig gjennomgått.

  Praktisk kjøring

  Praktiske kjøringen vil inneholde elementer som kjørestilling og balansetrening. I terreng er valg av trasé meget viktig for sikker kjøring. Kjøring med last og sikring vil bli gjennomgått. I den praktiske kjøringen vil det bli lagt vekt på deltagerens daglige behov.

  Vi benytter de nyeste ATV modellene

  • Kursene avholdes i Eidsberg, men kan også gjennomføres ute hos bedriftene hvis øvingsområdet og antall deltagere er tilfredsstillende.
  • Kursene gjennomføres etter HMS krav.
  • Bestått kurs fører frem til kompetansebevis.

  Ta kontakt med oss for mer informasjon

 • Navn Fallsikrings kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: Formålet med kurset

  Målet og formålet med kurset er å øke ditt kunnskapsnivå og få bedre erfaring med sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer samt fallsikringsutstyr.

   

  Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring i h.h.t. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

   

  Etter gjennomført kurs skal du være bevisst farene som kan oppstå i løpet av din arbeidsdag, og hvordan du best mulig håndterer disse slik at du kan legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

  Innhold i vårt kurs

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Fall forebyggende tiltak
  • Typer og oppbygging av stillas, stiger og fallsikringsutstyr.
  • Lovverk som regulerer arbeider i høyden
  • Krav til skadeforsikring
  • Stiger
  • Stillas
  • Arbeid på tak
  • Fallsikring
  • Praktisk gjennomgang

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vårt Arbeid i høyden-kurs!

  Opplæring

  Dokumentert

  Teori / Praksis

  Teori/Praksis

  Utsteder

  Dato Opplæring AS

  Opptakskrav

  Ingen

 • Navn Lastebilkran kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: G8 – Lastebilkran, Inklusiv stropp/anhukerkurs

  Lastebilkran G 8(Inklusiv stropp/anhukerkurs og modul 1.1).

   

  For deg som arbeider i yrker hvor bruk av lastebilkran forekommer, stilles det krav til gjennomført sikkerhetsopplæring, hvor man lærer hvordan man tar i bruk maskiner og utstyr best mulig for å sørge for et trygt arbeidsmiljø.

   

  Dato Opplæring AS gir kurs i lastebilkran G8, hvor du får grundig opplæring og praksis av vår instruktør.

  Hensikten med kurset

  Hensikten med opplæringen er å gi blivende G8-Lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner.

   

  Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for bruk av løfteredskap G11 og G8, Lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, stabilitet, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

  Gjennomføring

  Alle våre lastebilkrankurs blir tilpasset etter dine arbeidsoppgaver. Nettopp for å gjøre kurset mest mulig relevant for deg som kursdeltaker. Det er viktig for oss at du føler deg trygg og sikker i ditt arbeid.

   

  Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis.

  Påbyggingskurs

  G4 – Traverskran

  For bedriftsinterne kurs, ta kontakt for informasjon og tilbud på lastebilkrankurs

  Informasjon / Priser

  Opplæring 

  Sertifisert

  Teori / Praksis

  Teori / Praksis

  Utsteder 

  SFS

  Opptakskrav

  Ingen

  Pris

  G8 / G11 Komplett: Kr. 15 000,-

 • Navn Maskinfører kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: Maskinforerkurs M1-M4

  Maskinførerkurs skal gi kursdeltaker økt kompetanse i bruk av Masseforflytnings maskiner. Det er også viktig for oss å skape bevisste holdninger til de farene som kan oppstå i løpet av en arbeidsdag. Våre kurs sørger for trygg og sikker bruk av tyngre maskiner og forebygger mot alvorlige uhell og ulykker.

   

  Kurset gjennomføres som klasseromskurs eller nettkurs (onlinekurset tilbys kun for de teoretiske modulene).

   

  Kursmodul 1 og 2.1 er de teoretiske modulene. Hos oss kan du ta alle påkrevde moduler samlet, det vil si komplett kurs. Modul 3.1 og 4.1 er praktisk opplæring ved øvingsområdet vårt, og må gjennomføres for å gå opp til endelig maskinførerprøve.

   

  Modul 1, 2 og 3 må gjennomføres i samme opplæringsbedrift. Gjennomført modul 1 er normalt gyldig i tre år. Mengdetrening (modul 4) kan gjennomføres i bedrift eller hos oss. Opplæringen avsluttes med oppkjøring, som kan gjennomføres hos opplæringsbedriften.

   

  MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 skoletimers varighet)

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
  • Farlig gods, merking og håndtering
  • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)

  MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 skoletimers varighet)

  • Innledning med krav til maskinfører
  • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
  • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
  • Oppbygging av forskjellige maskintyper
  • Vedlikehold av maskiner
  • Hydraulikk
  • Dieselmotor
  • Sertifisering/dokumentasjon
  • Øvingsoppgaver
  • Eksamen

  MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (8 skoletimers varighet)

  • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
  • Kontrollpunkter på maskinene
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
  • Maskinens arbeidsområde
  • Maskin brukt til løfting av last
  • Bruk av løfteredskap
  • Praktisk bruk av maskinen

  Forklaring av M klasser for maskin over 15 kw

  • M1 = Doser
  • M2 = Gravemaskin
  • M3 = Veghøvel
  • M4 = Hjullaster
  • M5 = Traktorgraver
  • M6 = Dumper

  Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

  Informasjon / Priser

  Opplæring

  Sertifisert

  Teori / Praksis

  Teori/Praksis

  Utsteder

  DSFS

  Opptakskrav

  Ingen

  Moduler som reduserer priser

  Modul 1

  Pris 1 Maskinklasse

  Kr. 12 000,-

 • Navn Personløfter kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: Personløfterkurs/Liftkurs Klasse A-B-C

  Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring. Se 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

   

  Formålet er å øke sikkerhetsopplæringen ved bruk av personløfter, og bidra til å redusere risikoen ved å arbeide med lift for at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.

   

  Kurset har forebyggende effekt på uhell, og skaper et tryggere arbeidsmiljø med bevisste holdninger. På liftkurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteorien vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere.

   

  Vi har også praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

  Målet med kurset

  Økt kunnskap og bedre holdning til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen i henhold til krav i forskriftene.

  Kursinnhold

  • Arbeidsmiljø og HMS
  • Sjekk og klargjøring før bruk
  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere
  • Sikkerhetsteori
  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere
  • Nødkjøring (Viken Kompetanse tar forbehold om nok deltakere)

  Opplæring

  Dokumentert

  Teori / Praksis

  Teori/Praksis

  Utsteder

  Dato Opplæring AS

  Opptakskrav

  Ingen

  Pris

  Kr. 1950,-

 • Navn Teleskoptruck kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: Teleskoptruck kurs C1 & C2 t.o.m 10 tonn

  Teleskoptruck-kurs C1 – Teleskoptruck med kapasitet t.o.m 10 tonn. C2 – Rundtomsvingende teleskoptruck t.o.m 10 tonn En teleskoptruck skiller seg fra en vanlig truck med at den har en teleskopbom med rekkevidde på mer enn to meter og kan løfte opptil ti tonn.

   

  For å kunne håndtere teleskoptruck på en forsvarlig og trygg måte stilles det krav om førerbevis for teleskoptruck. Hos oss i Dato Opplæring AS finner du teleskoptruck kursene C1 og C2. Som kursdeltaker skal du få opplæring som er relevant for dine arbeidsoppgaver, Vår kursleder har mange års erfaring fra bransjer hvor teleskoptruck er fantastisk arbeidsredskap.

  Forkunnskaper

  Bestått sertifisert opplæring på: truck, kran eller maskin.

  Krav til deg som kursdeltaker

  For å kunne ta teleskoptruck-kursene C1 og C2 må du være fylt 18 år. Du må også ha truckførerbevis (enten T4, masseforflytningsmaskin eller G8 kran). Fra fylte 17 år kan man praktisere under fadder i bedriften etter bestått sertifisert teoretisk opplæring. 16 år i opplæring under videregående skole.

  Kursinnhold

  • Sikkerhet
  • Oppbygging og virkemåte
  • Kontroll og vedlikehold
  • Stabilitet
  • Dokumentasjon og sertifikater
  • Trafikk, sikkerhet og godshåndtering

  Eksamen

  Skriftlig teoretisk prøve på 1 time og praktisk oppkjøring. Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis.

 • Navn Traverskran kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: G4 – Traverskrankurs, inkl stroppekurs-anhukerkurs og modul 1.1

  Opptakskrav

   

  For å kunne ta traverskrankurset må du ha fullført G11 Løfteredskap. Beviset må medbringes.

  Kurs

  Etter gjennomgått kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap.

  G11 -Stropp – Anhuking og Signalgiving

  Traverskranens G4 konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap.

  Målgruppe

  Brukere av løfteredskap G11 og G4 traverskraner. Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime, som bruker G4 traverskraner. Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis.

  Påbyggingskurs

  G1 – Mobilkran.

   

  G8 – Lastebilkran.

   

  Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

  Teori / Praksis

  Sertifisert

  Utsteder

  SFS

  Opptakskrav

  fullført G11 Løfteredskap

  Pris

  G4 Komplett

  Kr. 12 900,-

  G4 uten G11

  Kr. 9 500,-

  Kun Teori G4

  Kr. 4 700,-

 • Navn Truckfører kurs

  Sjekk tilgjengelige kurs

  Kort oversikt: Truckforerkurs

  Dato Opplæring AS tilbyr truckførerkurs i alle klassene T1-T5, der eleven vil få en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyret.

   

  Det stilles strenge krav ved føring av truck, og Arbeidsmiljøloven krever at det skal dokumenteres at både teoretisk og praktisk opplæring er gjennomført. Hos oss kan du ta alle påkrevde moduler samlet, det vil si komplett kurs som leder frem til kompetansebevis for truck.

   

  Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

   

  Teorien dekker truck-klasse T1 -T5, praksis på T1-T4 og det utstedes kompetansebevis T1-T2 -T3 og T4.

  Det er mulig å utvide med klassen T5.

   

  Etter fullført kurs og bestått praktisk og teoretisk eksamen utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring.

   

  Kursinnhold

  • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
  • Ulykker og risiko for ulykker
  • Trucktyper og tilleggsutstyr
  • Truckens konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll, vedlikehold og rapportering
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser
  • Arbeidsmiljø
  • Farlig gods

   

  Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kursdeltaker. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov.

   

  Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre truckførerkurs!

   

  Du kan også benytte deg av Nettundervisning eller E-læring.

   

  Truck T1-T2-T3-T4 og mulighet for T5 – Nettundervisning

   

  Teori modul 1.1 fellesdel kran-truck-maskin og modul 2.2 spesialdel truck gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom instruktør og deltaker. Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset.

   

  Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs. Eksamen gjøres på nett elektronisk.

   

  Informasjon / Priser

  Pris

  T1 – T2 – T3 – T4

  Kr. 6000,-

   

 • Har du spørsmål? Vi er klare til å hjelpe.

  Finn svarene du trenger med en gang.

  Still et spørsmål her
 • Dokumentert og sertifisert opplæring

  Vi tilbyr kurs slik at du hele tiden skal være kompatibel for å bruke våre maskiner. Se hvilke kurs vi har satt opp i nær fremtid.

  Søk på kurs