Tlf: 69 83 84 00 post@sorbyutleie.no Åpningstider: man-fre 0700-1600
02.11.2016

Ny avdeling

Sørby Utleie kjøper 100 prosent av Sandmaskin Utleie!

Sørby Utleie As kjøper 100 prosent av aksjene i Sandmaskin Utleie As i Halden. Kjøpet finner sted 1. januar 2017. Sandmaskin utleie vil etter oppkjøpet omprofileres og fusjoneres inn i Sørby Utleie.

Sørby Utleie er en av de store leverandørene av utleiemaskiner til bygg og anlegg i Østfold/Akershus. Kjøpet av Sandmaskin utleie skal understøtte selskapets vekststrategi som innebærer både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp.

Pr i dag har Sørby Utleie 3 avdelinger i hhv. Spydeberg, Sarpsborg og Vestby. Alle avdelingene vil bestå som normalt. Fra 01.01.17 vil vi også ha avdeling i Halden. Samlet vil forventet omsetning være ca. 75 mill. i 2017. Selskapet vil til sammen sysselsette 20 årsverk.

Sandmaskin er godt fornøyd med å få Sørby Utleie inn som eier. Daglig leder Svein Ove Sandberg mener Sørby Utleie er den ledende maskinutleieren i Østfold, og at det nye fellesskapet vil bidra til å løfte Sørby Utleie ytterligere.

– I Sandmaskin er vi glad for at vi kom til enighet, og vi forventer at resultatet blir høyere konkurransekraft gjennom økt kompetanse og kapasitet som følge av sammenslåingen, sier Sandberg. Sandberg fortsetter for øvrig som avdelingsleder og primus motor i Halden, samt at han vil sitte i styret. Styreplassen gir Sandberg muligheten til å være med å utvikle selskapet videre og oppnå en styrket markedsposisjon.

Både Sørby og Sandmaskin sier i en melding at de fokuserer på kvalitet, service og fleksibilitet som sine viktigste konkurransefortrinn. Selskapene har også fellestrekk på flere områder som f.eks maskinutvalg og driftssystemer som gjør en sammenslåing enkel uten alt for mange justeringer.

Forventer tøffere konkurransesituasjon markedet:
Daglig leder i Sørby Utleie Lars Sørby forventer en stadig tøffere konkurransesituasjon i utleiemarkedet fremover.
– Det er ingen tvil om at det foregår en konsolidering i bransjen. Det blir færre, men større og mer kraftfulle aktører. Vi har ambisjoner om både å vokse, og fortsatt holde på posisjonen som ledende i Østfold innen våre kjerneområder, og da må vi kontinuerlig styrke oss og posisjonen vår, sier han.
– Nå ser vi frem til at også kundene våre får glede av den nye alliansen, legger Sørby til.