Tlf: 69 83 84 00 post@sorbyutleie.no Åpningstider: man-fre 0700-1600
15.03.2019

Dokumentert digital opplæring

Dokumentert typeopplæring – Vi har en digital løsning!

I dag er det et lovkrav at alle arbeidstakere skal ha dokumentert opplæring på det utstyret/verktøyet han bruker. Det vil si at det holder ikke med bare et personløfterkurs eller maskinførerbevis (som mange har) dersom han skal bruke en lift eller en gravemaskin. Arbeidstakeren trenger i tillegg en produktspesifik opplæring på den aktuelle maskinen som brukes, og av lifter og maskiner kan det finnes flere hundre forskjellige typer. Denne dokumentasjonen skal være skriftlig og være attestert av arbeidsgiver og den som har gitt opplæringen.
Se utdrag fra arbeidsmiljøloven under:
 
Forskrift om utførelse av arbeid § 10-4 stiller krav til utstyrsspesifikk opplæring:
 
«Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.»
 
Fra kommentarene til § 10-4:
«Kravet til opplæring etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til kravet til dokumentert- og sertifisert sikkerhetsopplæring. Det er opplæring som er nødvendig for sikker bruk som skal dokumenteres. Omfanget av opplæringen skal tilpasses type arbeidsutstyr og den enkelte arbeidstakers kompetanse. Arbeidsgiver bør også gi informasjon om eventuelle spesifikke forhold på arbeidsstedet. Dersom arbeidsgiver har den originale bruksanvisningen til en maskin, bør arbeidstakeren få opplæring i samsvar med denne.
Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.
Dokumentasjonen av opplæringen bør inneholde informasjon om hvem som har gitt opplæringen og hva det ble gitt opplæring i. Dokumentet bør være attestert av både arbeidsgiveren og arbeidstakeren.»
 
I dag er det ikke så mange arbeidsgivere som klarer å oppfylle dette kravet da dette er meget tidskrevende, kostbart og ikke minst vanskelig å gjennomføre i stor skala. Eksempel: en stor entreprenør skal bygge 700 leiligheter i Oslo, her vil entreprenøren ha ca 150 ansatte arbeidende til enhver tid. På prosjektet trenger de kanskje 30 forskjellige lifter og maskiner. Alle arbeidstakerne som bruker de forskjellige maskinene skal ha et dokumentert bevis på at opplæringen er gjennomgått pr maskin. Samlet sett så snakker vi om kanskje så mange som 1000-2000 dokumenterte opplæringer bare på dette ene prosjektet. 
Forestill deg dette dokumenthavet, kursene, signaturene, tidsbruken, logistikken osv. – Vi forstår at dette er noe som i dag ikke er lett å gjennomføre i praksis, men hva med risikoen ved å ikke ha dette i orden? Hva om uhellet er ute og arbeidsgiver ikke har papirene i orden på den aktuelle arbeidstakeren som døde da liften han kjørte veltet pga feil bruk??? Konsekvensene er STORE!! Både for arbeidsgiver og den ansatte. 
 

Sørby Utleie As mener å ha funnet en meget god løsning på problemet:
 
• Vi lager gode animerte brukeropplæringsvideoer på alle våre utleieprodukter (dette finnes ikke fra før hos noen av leverandørene, så vi må begynne på nytt)
• I tilknytning til hver video lager vi en quiz som bruker må svare på etter å ha sett videoen
• Når arbeidstaker har sett igjennom hele videoen og svart korrekt på alle kontrollspørsmål vil arbeidstaker og arbeidsgiver motta et digitalt signert dokument på at opplæring er fullført på den aktuelle maskintypen. 
• Hele brukeropplæring med video, quiz og til man har et dokumentert bevis vil ta ca 10 minutter og gjøres enkelt via en app på brukerens mobiltelefon.
 
Arbeidsgiver kan være trygg på at riktig opplæring er gitt og at arbeidstaker jobber trygt og sikkert. Ikke minst vil effektiviteten til brukeren øke da brukerfeil og ståtid vil minimeres.

Manus til videoer og opplæringsmodul er laget av våre erfarne fagfolk som kan maskinene og vet hva det dreier seg om.

Kontakt oss for å få vite mer om betingelser, priser og systemet generelt.
 
Hms er lønnsomt!

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT SYSTEMET ER UNDER KONTINUERLIG UTVIKLING. ALLE MASKINER ER FORELØPIG IKKE TILGJENNGELIGE I SYSTEMET, MEN VIL BLI PUBLISERT FORTLØPENDE I LØPET AV 2019. 

Sorby utleie - film from Showfabrikken Media AS on Vimeo.